Drobnoziarnisty tynk maszynowy cementowo-wapienny

OZ 421 GT

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalna średnica uziarnienia: 0,5 mm.
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
48 szt.
Zużycie
ok. 1.5 kg/m2 /mm
Dokument odniniesienia
PN-EN 998-1:2012

Tynk maszynowy

  • Cementowo-wapienny
  • Łatwy w nakładaniu i obróbce
  • Zwiększona przyczepność
  • Długi czas obróbki
  • Uziarnienie do 0,5 mm

Zastosowanie

OPTIMAX OZ 421 GT jest mieszaną fabrycznie drobnoziarnistą zaprawą tynkarską na bazie sortowanych kruszyw, spoiw hydraulicznych, z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i przyczepność. Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego tynkowania ścian ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem murów wykonanych z materiałów lekkich (beton komórkowy), oraz do ścian o wysokiej nasiąkliwości (cegła silikatowa). Produkt zgodny z PN-EN 998-1:2010. Deklaracja Zgodności nr OPT-421/421GT/2010.

Cechy

Dzięki dobrej plastyczności i pompowalności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i długim czasem obróbki. Materiał łatwy w obróbce umożliwiający tynkowanie powierzchni poziomych i pionowych. Daje się nanosić miejscowo na grubość maksymalnie 2 cm w jednej warstwie. W przypadku dużych powierzchni, warstwę przekraczającą 20 mm należy nakładać na dwa razy stosując metodę „mokre na mokre” po wstępnym związaniu pierwszej warstwy. W przypadku podłoża z chłonnych materiałów takich jak beton komórkowy czy cegła silikatowa należy wykonać obrzutkę cementową OPTIMAX OZ 405. Po wstępnym związaniu obrzutki ściany z materiałów chłonnych przed tynkowaniem należy obficie zrosić wodą. Również przy tynkowaniu sufitów wymagane jest wykonanie obrzutki cementowej. Tynk OZ 421 GT można obrabiać zarówno jako tynk maszynowy jak i ręczny do nakładania pacą, oraz wykorzystywać do prac remontowych. Do wypełniania większych ubytków zaleca się użyć zaprawy do wypełniania ubytków.

Dane techniczne

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na ściskanie: CS II (>1,5 MPa)

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ < 15

Absorpcja wody: W0

Współczynnik przewodzenia ciepła: Dla P = 50% λ = 0,47; Dla P = 90% λ = 0,54
Ziarno: do 0,5 mm

Kolor: naturalnie szary

Stosowanie

Zawartość worka wymieszać z ok. 5,5-6,0 l wody w mieszalniku lub przy pomocy mieszadła, aż do powstania jednolitej, nie zawierającej grudek konsystencji. Agregatem lub stalową kielnią nanieść na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym związaniu zatrzeć pacą z gąbki lub filcu.

Zużycie/wydajność

Grubość warstwy i zużycie suchej mieszanki

30 mm – 55 kg/ m2

50 mm – 93 kg/m2

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 do +25 0C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, niepylące i stabilne. Podłoże o jednorodnej chłonności nie wymaga gruntowania. Przy niejednorodnej chłonności należy zagruntować lub zastosować obrzutkę cementową OPTIMAX OZ 405. Podłoże nie może być przemarznięte, suche i powinno być zabezpieczone przed wpływem bezpośredniego działania promieni słońca, zacinającego deszczu i silnego wiatru. W miejscach łączenia ścian z innymi materiałami oraz w bruzdach instalacyjnych należy wtopić siatkę z włókna szklanego.

Zużycie

Z jednego 25 kg worka zaprawy uzyskamy po dodaniu wymaganej ilości ok. 19 litrów gotowej zaprawy. Na 1 m2 każdego mm potrzeba ok. 1,25 kg suchej mieszanki.

Czas wysychania

Przy temperaturze +200C i względnej wilgotności powietrza 65%, tynk można poddać dalszej obróbce (np. malowaniu), przyjmując jeden dzień na każdy mm grubości tynku. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Warunki obróbki

W trakcie aplikacji i obróbki należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i BHP. Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych obcych domieszek, a do rozrabiania można użyć jedynie czystej wody.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione (nie zawilgocone) worki nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij