Akrylowa farba egalizacyjna

OF 200

Gotowa do użycia akrylowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych na gotowej akrylowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków mineralnych po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM
Opakowanie
20 kg
Ilość na palecie
24 szt.
Zużycie
ok. 0,2-0,4 kg/m2
Dokument odniniesienia
PN-EN 1062-I:2005

Akrylowa farba egalizacyjna

  • Do stosowania na zewnątrz
  • Odporna na warunki atmosferyczne
  • Łatwa w nakładaniu
  • Dostępna w szerokiej palecie barw

Produkt

OPTIMAX OF 200 to wysokojakościowa, egalizacyjna farba fasadowa, otrzymana na bazie dyspersji żywicy akrylowej. Jej przeznaczenie to niwelacja nierównomierności barwy cienkowarstwowych tynków barwionych oraz tynków mineralnych. Daje odporną na warunki atmosferyczne powłokę,

Zastosowanie

OPTIMAX OF 200 nadaje się do malowania zarówno mineralnych jak i akrylowych tynków cienkowarstwowych o różnej strukturze.

Zużycie

Średnio wynosi ok. 0,3 kg na metr kwadratowy, jednakże jest ono zmienne dla różnych podłoży i w zależności od jego faktury (gładkie, struktura „baranka” lub „kornika”) może się zwiększać lub zmniejszać. Zalecamy przeprowadzenie prób w miejscu zamierzonego stosowania.

Obróbka

Farba OF 200 ma konsystencję gotową do nakładania, po uprzednim wymieszaniu opakowania za pomocą mieszadła celem ujednolicenia konsystencji. W razie konieczności można dodać ok. 5% wody. Farbę nakładać na ścianę za pomocą wałka z włosiem lub pędzlem. Istotne jest by powierzchnia na którą ma zostać nałożona farba była sucha, nośna, bez złuszczających się starych powłok malarskich, niezatłuszczona, niepyląca, bez luźno związanych elementów elewacji oraz innych zanieczyszczeń zmniejszających jej przyczepność. Każdą powierzchnię należy zagruntować gruntem OPTIMAX OG 720 który dzięki dobrej penetracji tworzy warstwę szczepną pomiędzy powierzchnią a farbą OF 200. W przypadku podłoży mineralnych farbę należy nakładać po okresie ich sezonowania tj. minimum 28 dni, koniecznie na suche, zagruntowane podłoże. W przypadku tynków akrylowych, farbę można nanosić po ok. 3-7 dniach od ich aplikacji. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić wg. ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Wysychanie

Powierzchnię farby należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznieniem np. za pomocą plandeki na rusztowaniu). Nowo nałożoną warstwę farby należy chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego utwardzenia. Przy temperaturze ok. 200C i wilgotności powietrza ok. 65 % czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Uwaga !

W przypadku farby barwionej należy zwrócić uwagę na zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach. Zaleca się użycie produktu z tej samej partii produkcyjnej (patrz data produkcji). Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 0C do +25 0C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Opakowanie

OTPIMAX OF 200 akrylowa farba egalizacyjna dostępna jest w jednorazowych plastikowych opakowaniach o pojemności 10 lub 20 litrów. Opakowanie po dokładnym opróżnieniu można traktować jak odpady gospodarcze.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią a także słońcem i wysokimi temperaturami. Przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji (podanej na opakowaniu).200

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX.

Wskazówki bezpiecze ństwa

Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza. Nie należy wyrzucać niewykorzystanych resztek farby do środowiska.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

 

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij