Klej do gresu superelastyczny

OK 532

Wysokoelastyczna Zaprawa Klejowa o podwyższonych parametrach w klasie C2TE wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością . Do przyklejania płytek ceramicznych, gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych oraz pionowych. Zalecana na ogrzewanie podłogowe oraz balkony i tarasy. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Więcej informacji w zakładce: SZCZEGÓŁY
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
48 szt.
Ziarno
0,1-0,5
Zużycie
ok. 1.3 kg/m2 /mm
Dokument odniniesienia
PN-EN 12004-1:2017

Klej superelastyczny do płytek ceramicznych

 • Bardzo dobra przyczepność do wszelkich podłoży
 • Wysoka wytrzymałość i elastyczność
 • Zastosowanie bez ograniczeń
 • Do wewnątrz i na zewnątrz

Produkt

OK 532 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody.
Produkt zgodny z PN-EN 12004:2008 klasa C2TE. Deklaracja Zgodności nr OPT-532/2010

Dane techniczne

Przyczepność początkowa: ≥1,0 N/mm2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥1,0 N/mm2
Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥1,0 N/mm2
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥1,0 N/mm2
Czas otwarty po 30 min: ≥0,5 N/mm2
Spływ ≤ 0,5 mm

Przeznaczenie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz

 • Wewnątrz i na zewnątrz
 • Mrozoodporna i elastyczna
 • Na ściany i podłogi
 • Do układania na powierzchniach poziomych i pionowych płytek ceramicznych prasowanych i odlewanych, mozaik drobnoelementowych, mozaik i prefabrykowanych płytek z betonu
 • Do przyklejania na powierzchniach z betonu, anhydrytu, płyt gipsowo kartonowych, gipsowo włókninowych, tynkach wapienno cementowych i gipsowych, na balkonach, tarasach i fasadach.
 • Do podłoży ogrzewanych i schładzanych (ogrzewanie podłogowe i ścienne, pomieszczenia chłodni)
 • Na podłoża użytkowane w warunkach dużej amplitudy temperatur
 • Do renowacji starych podłoży ceramicznych metodą „płytki na płytki”
 • Odporny na temperatury od -200C do +600C

Obróbka

Zawartość worka rozrobić z ok. 6,0-6,5 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie krótko zamieszać uzyskana masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie z wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nakładać pacą zębata o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnię większą niż 1,5 m2. Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn. przed upływem 30 min. od nałożenia kleju. Ułożoną glazurę lub terakotę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni glazury. Płytki przyklejone OK 532 po ok. 24 godzinach można spoinować. Pełne obciążanie może nastąpić nie wcześniej niż po 14 dniach.

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach 5-250C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Podłoże

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu i luźno związanych elemntów, nie przemarznięte i wolne od resztek środków antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe należy zagruntować. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% CM dla podłoży cementowych, 0,5% CM dla podłoży anhydrytowych i dla tynków gipsowych nie więcej niż 1% CM.

Zużycie

Rozmiar pacy/Zużycie:
4 mm ok. 1,9 kg/m2
6 mm ok. 2,6 kg/m2
8 mm ok. 3,8 kg/m2
Z jednego worka OK. 532 po dodaniu zalecanej ilości wody uzyskamy ok. 20 litrów świeżej zaprawy.

Opakowania

OK 532 dostarczane jest w wielowarstwowych workach papierowych po 25 kg.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z PN-EN 12004:2008 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij