Klej do płytek ceramicznych mrozoodporny

OK 530

Cementowa zaprawa Klejowa w Klasie C1T służy do mocowania płytek ceramicznych ( glazura oraz terakota), cementowych. Na nie odkształcalnych podłożach takich jak : beton, jastrych cementowy oraz cementowo- wapienny. Może być stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Więcej informacji w zakładce: SZCZEGÓŁY
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
48 szt.
Ziarno
0,1-0,5
Zużycie
ok. 1.3 kg/m2 /mm
Dokument odniniesienia
PN-EN 12004-1:2017

Klej mrozoodporny do płytek ceramicznych

  • Bardzo dobra przyczepność do typowych podłoży
  • Wysoka wytrzymałość
  • Długi czas obróbki

Produkt

OPTIMAX OK 530 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody.
Produkt zgodny z PN-EN 12004:2008, klasa C1T. Deklaracja Zgodności nr OPT-530/2010

Dane techniczne

Przyczepność początkowa: ≥0,5 N/mm2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥0,5 N/mm2
Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥0,5 N/mm2
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥0,5 N/mm2
Czas otwarty po 20 min: ≥0,5 N/mm2
Spływ < 0,5 mm

Przeznaczenie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz

  • Mrozoodporna
  • Na ściany i podłogi
  • Do układania na powierzchniach poziomych i pionowych płytek ceramicznych, drobnych elementów betonowych i mozaik drobnoelementowych
  • Do przyklejenia na stabilnych powierzchniach z betonu, anhydrytu, tynkach wapienno cementowych i gipsowych.

Obróbka

Zawartość worka rozrobić z ok. 6 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie krótko zamieszać uzyskana masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie z wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nakładać pacą zębatą o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnię większą niż 1,5 m2. Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn. przed upływem 20 min. od nałożenia kleju. Ułożoną glazurę lub terakotę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni glazury. Płytki przyklejone OK 530 po ok. 24 godzinach można spoinować. Pełne obciążanie może nastąpić nie wcześniej niż po 14 dniach.

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +50C do +250C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Uwaga

Klej nie nadaje się do wyrównywania dużych różnic podłoża. W razie takiej konieczności należy użyć zaprawę wyrównawczą. Podczas nakładania i wiązania należy chronić go przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Podłoże

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu i luźno związanych elementów, nie przemarznięte i wolne od resztek środków antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe należy zagruntować. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% CM dla podłoży cementowych, 0,5% CM dla podłoży anhydrytowych i dla tynków gipsowych nie więcej niż 1% CM.

Zużycie

Rozmiar pacy/Zużycie:
4 mm ok. 1,9 kg/m2
6 mm ok. 2,6 kg/m2
8 mm ok. 3,8 kg/m2

Opakowania

OK 530 dostarczane jest w wielowarstwowych workach papierowych po 25 kg.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z PN-EN 12004:2008 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij