Klej do przyklejania płyt styropianowych

OK 500

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania izolacyjnych płyt styropianowych, do stosowania w systemach ociepleń Optimax. Odporna na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepności, długim czasie otwartym . Więcej informacji w zakładce : SZCZEGÓŁY.
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
48 szt.
Zużycie
4.0 - 5.0 kg/m2
Dokument odniniesienia
AT-15-8447/2016
AT-15-7509/2016

Klej do przyklejania płyt styropianowych

  • Szybki przyrost wytrzymałości
  • Długi czas pracy otwartej
  • Duża przyczepność

Produkt

OPTIMAX OK 500 jest szarą, wysokojakościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie przygotowaną zaprawą klejową do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu. Mineralny klej do płyt styropianowych OK 500 może być stosowany na zewnątrz i do wewnątrz. Można go stosować również jako klej do mocowania drobnowymiarowych elementów ozdobnych (bonie, gzymsy).
Produkt zgodny z AT-15-8447/2016. Deklaracja Zgodności nr OPT-100/2017
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0747/Z.

Baza środków wiążących

Baza cementowo-mineralna, wzbogacona sztucznymi żywicami.

Stosowanie

Podłoże musi być mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych podłoży dyspersyjnych lub ze sztucznych żywic należy sprawdzić jego wytrzymałość. Zawartość worka wymieszać z ok. 5 l czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok. 5 min., po czym ponownie rozmieszać. Tak przygotowaną masę wykorzystać w ciągu 2 godzin. Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna się wspierać na profilu startowym. Klej nanosić na płyty styropianowe nakładając go na brzegi na całym obwodzie oraz w sześciu miejscach na środku płyty. Płytę docisnąć dużą pacą uderzając z wyczuciem w jej powierzchnię. Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ew. ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami styropianu. W żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem czy zaprawą zbrojącą. Kołkowanie można rozpocząć minimum 48 godzin od przyklejenia płyt, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa OK 500 jest przeznaczona wyłącznie do przyklejania płyt styropianowych i nie można jej używać do mocowania wełny mineralnej lub zatapiania siatki zbrojącej. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 C ° do +25 C  °. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Zużycie

Do przyklejenia płyt izolacyjnych ok. 4 kg/m2. Z jednego worka po dodaniu odpowiedniej ilości wody uzyskamy ok. 17,5 litrów świeżej zaprawy. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1 worek wystarcza na ok. 6,5 m2.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Opakowania

25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8447/2016 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

pobierz:

OK 500 – klej do styropianu Karta techniczna OPTIMAX

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij