Obrzutka cementowa

OZ 405

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki obrzutka cementowa stanowiąca podkład pod tynki maszynowe cementowo-wapienne. Po związaniu tworzy warstwę szczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią czyli tynkiem maszynowym. Dodatkowo ujednolica podłoża o różnym stopniu wodochłonności. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł, pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego.
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
48 szt.
Zużycie
ok. 1.4 kg/m2 /mm
Dokument odniniesienia
PN-EN 998-1:2012

Obrzutka cementowa OZ 405

  • Zwiększa przyczepność do podłoża
  • Ogranicza chłonność podłoża
  • Do obróbki r ęcznej i maszynowej
  • Paroprzepuszczalny

Produkt

OPTIMAX OZ 405 jest fabrycznie przygotowaną, gruboziarnistą obrzutką tynkarską, otrzymaną z wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, wysokojakościowego cementu i dodatków poprawiających przyczepność, gotową do użycia po dodaniu wody. Produkt zgodny z PN-EN 998-1:2012. Deklaracja Zgodności nr OPT-405/2012.

Zastosowanie

OZ 405 stosuje się jako obrzutkę tynkarską stanowiącą warstwę sczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią czyli tynkiem cementowo-wapiennym (np.: OPTIMAX OZ 400, OZ 420, OZ 421, OZ 421 GT). Nadaje się zarówno do aplikacji ręcznej jak i maszynowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł, pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego, podłoża gipsowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od kurzu, resztek produkcyjnych, olejów, farb i tłuszczu. Złuszczające się powłoki oraz luźno związane elementy należy usunąć. Należy zdecydowanie unikać powierzchni anty-adhezyjnych jak powierzchnie z tworzyw sztucznych, szkła, drewna i metalu ze względu na niską przyczepność zaprawy do wymienionych podłoży. W przypadku wysoce chłonnych podłoży należy je przed nałożeniem obrzutki zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych OPTIMAX OG 720. W przypadku zastosowania gruntu, należy obrzutkę nakładać po jego wyschnięciu.

Obróbka

W przypadku ręcznej obróbki zawartość worka rozrobić z ok. 4,0-5,0 l czystej wody za pomocą wolnoobrotowego mieszadła lub betoniarki, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. Materiał zarzuca się kielnią stalową i pozostawia do związania. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. W przypadku aplikacji maszynowej, zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową. Zaprawę narzuca się warstwą o grubości ok. 2-4 mm. Przyjmuje się, że obrzutka powinna pokryć się od 50 do 70 % powierzchni podłoża w zależności od jego chłonności i faktury. Nie należy jej obrabiać, tzn zacierać lub wyrównywać, natomiast pozostawić do wstępnego związania i utwardzenia przez kilkanaście godzin.

Po tym czasie można aplikować warstwę wierzchnią w postaci tynku cementowo-wapiennego. W czasie wysychania obrzutki unikać niskich temperatur (przemrożenia), wysokich temperatur (>+250C), zwłaszcza ekspozycji na słońce, oraz chronić przed opadami deszczu.

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 do +25 0C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Uwagi specjalne

Poza czystą wodą do zaprawy OZ 405 nie wolno dodawać jakichkolwiek innych substancji.

Dane techniczne

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)

Wytrzymałość na ściskanie: CS IV (> 6 MPa)

Przyczepność: >0,2 N/mm2; FP = A lub B

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: 15/35

Absorpcja wody: W0

Współczynnik przewodzenia ciepła: Dla P = 50% λ = 0,67; Dla P = 90% λ = 0,76 [W/m*K]

Ziarno: do 2,0 mm

Kolor: naturalnie szary

Czas zużycia: 2 godziny

Wydajność

Z jednego 25 kg worka OZ 405 po dodaniu odpowiedniej ilości wody, uzyskamy ok. 18 l gotowej do użycia zaprawy.

Opakowania

OZ 405 dostarczana jest w wielowarstwowych workach papierowych z przekładką foliową po 25 kg.

Składowanie

OZ 405 należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach. Zalecany czas składowania: 12 miesięcy;

zalecany czas zużycia: 6 miesięcy.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z normą PN-EN 998-1:2012 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

 

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij