OK 533 PREMIUM

OK 533 PREMIUM OK 533 Premium jest klejem cementowym (C) o podwyższonych parametrach (2) , zmniejszonym spływie (T) oraz wydłużonym czasie otwartym (E) klej również jest produktem o właściwościach odkształcalnych w klasie S1.

OK 533 PREMIUM  C2TES1

 • WYSOKOELASTYCZNY I ODSZTAŁCALNY
 • NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE ORAZ ŚCIENNE
 • DO PŁYTEK WIELKOFORMATOWYCH
 • DO WYMGAJĄCYCH PODŁOŻY

  Produkt 

  OK 533 Premium jest klejem cementowym (C) o podwyższonych parametrach (2)  zmniejszonym spływie (T) oraz wydłużonym czasie otwartym (E) klej również jest produktem o właściwościach odkształcalnych w klasie S1.

  Dane techniczne: 

   

 • Proporcje mieszanki:  5,0 ÷ 6,0 l wody/ 25 kg zaprawy klejowej
 • Temp. użytkowania: od +5°C do +25°C
 • Czas Otwarty : 30 min
 • Czas wiązania: 24 h
 • Wydajność: 1,8 – 3,0 kg
 • Przyczepność początkowa : ≥ 1,0 N/mm²
 • Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania : ≥ 1,0 N/mm²
 • Grubość warstwy: 2-10 mm

  Przeznaczenie

  OK 533 Premium to: wysokoelastyczna, cienkowarstwowa zaprawa, służąca do mocowania płytek ściennych oraz podłogowych, ceramicznych, kamiennych, ( z wyjątkiem kamieni naturalnych ulegających przebarwieniu) w tym płytek do 1,5m². Klej przenosi naprężenia pomiędzy płytka, a podłożem polecany do podłoży krytycznych ( płytka na płytkę, płytka g-k, lastryko, silnie przylegająca warstwa powłok malarskich, podłoży gipsowych, anhydrytowych oraz tynków cementowo- wapiennych.

  ObróbkaZawartość worka rozrobić z ok. 5,5 – 6,5 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie krótko zamieszać uzyskana masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie z wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nakładać pacą zębata o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnię większą niż 1,5 m2. Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn. przed upływem 30 min. od nałożenia kleju. Ułożoną glazurę lub terakotę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni glazury. Płytki przyklejone OK 533 PREMIUM po ok. 24 godzinach można spoinować. Pełne obciążanie może nastąpić nie wcześniej niż po 14 dniach

   

  Temperatura stosowania

  Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach 5-250C. Niższa lub
  wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu

  Podłoże:

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu i luźno związanych elementów, nie przemarznięte i wolne od resztek środków
  antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe należy zagruntować.
  Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% CM dla podłoży cementowych, 0,5% CM dla podłoży anhydrytowych i dla tynków gipsowych nie więcej niż 1% CM.

  Zużycie

  Z jednego worka OK 533 PREMIUM po dodaniu zalecanej ilości wody uzyskamy ok. 20 litrów świeżej zaprawy.
  Rozmiar pacy/Zużycie:

  4 mm ok. 1,9 kg/m2
  6 mm ok. 2,6 kg/m2
  8 mm ok. 3,8 kg/m2

   

  Opakowania

  OK 533 PREMIUM dostarczane jest w wielowarstwowych workach papierowych po 25 kg.

  Składowanie

  Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

  Nadzór

  Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z PN-EN 12004:2008 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

  Wskazówki bezpieczeństwa

  Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

  Dalsze informacje

  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij