Tynk mineralny „kornik”

OT 306

Szlachetny tynk mineralny o strukturze rowkowej "kornik", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody, zalecany w systemach dociepleniowych.
Opakowanie
25 kg
Ilość na palecie
48 szt
Ziarno
1.5 mm
2.0 mm
Zużycie
2.5 kg/m2
3.4 kg/m2
Dokument odniniesienia
AT-15-7509/2016

Tynk mineralny o strukturze „KORNIKA”

  • Doskonała paroprzepuszczalność
  • Możliwość barwienia w masie
  • Do wewnątrz i na zewnątrz

Produkt

Tynk mineralny o strukturze „kornika” OT 306, to mieszana fabrycznie sucha zaprawa znajdująca zastosowanie w uzyskiwaniu pełnych wyrazu dekoracyjnych powierzchni, jako zewnętrzne pokrycie fasadowe, a także jako rustykalne pokrycia ścienne do wnętrz.

Zastosowanie

OT 306 jest łatwy w zastosowaniu, posiada wysoką zdolność odpierania wody i paro-przepuszczalności. Łatwa obróbka i atrakcyjny wygląd czynią z niego doskonały materiał do wykończenia zarówno elewacji jak i wnętrz.

Baza środków wiążących

Biały cement i wapno hydratyzowane.

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie: >3 MPa

Wytrzymałość na zginanie: ok. 1,5 MPa

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:<9

Podciąganie kapilarne W2

Ziarnistość:

2,0 – ok. 2,0 mm

3,0 – ok. 3,0 mm

Kolor: biały

Przygotowanie produktu

Podłoże pod tynk powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów iśrodków obniżających przyczepność. Warstwę zbrojącą w systemach dociepleń należy zagruntować.

Nadkładka tynku

Nakładanie OT 306 można rozpocząć po 24 h od zagruntowania podłoża. Tynk należy wymieszać z czystą wodą (5-6 l na worek) w mieszalniku lub za pomocą mieszadła, aż do powstania jednolitej, wolnej od grudek masy. Należy ją pozostawić na ok. 5 min. po czym ponownie wymieszać. Za pomocą stalowej kielni nanieść warstwę o grubości ziaren i zacierać pacą z tworzywami sztucznego (ruchami podłużnymi bądź kolistymi ) aż do uzyskania jednakowej tzw. „drapanej” struktury na całej powierzchni. Nakładanie i obróbkę tynku OT 306 należy prowadzić w temperaturach od +50C do +250C. (dotyczy temperatury powietrza i podłoża). Powierzchnię tynku należy zabezpieczyć przed działaniem słońca, deszczu i wiatru (plandeka na rusztowaniu). Uzyskana struktura i zużycie w dużej mierze zależy od jakości i rodzaju podłoża, dlatego należy zadbać o stworzenie jednakowych warunków w całym procesie obróbki (czas mieszania, konsystencja, ilość wody, warunki wykonywania). Prace należy zorganizować tak, aby w jednym ciągu roboczym nakładać i obrabiać jedną, wydzieloną powierzchnię (ścianę, fragment oddzielony uskokami, narożami lub innymi elementami elewacji.) Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić wg. ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +50C do +250C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Zużycie

2,0 mm – ok. 3 kg/m2
3,0 mm – ok. 4 kg/m2

Czas wysychania

Przy temperaturze +200C i względnej wilgotności powietrza 65% OT 306 nadaje się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowitą odporność mechaniczna tynk uzyskuje po ok. 28 dniach. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania i wiązania może ulec zmianie.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Opakowania

25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-8447/2010 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Uwaga

Ze względu na mineralną bazę środków wiążących, jak również naturalne odchylenia występujące w surowcach, nie można całkowicie wykluczyć różnic kolorystycznych, nawet przy zachowaniu wszelkiej staranności podczas produkcji tynku, jak i jego nanoszenia. Dlatego tez producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. W przypadku barwionych szlachetnych tynków mineralnych należy powierzchnię tynku pomalować farbą egalizacyjną. Malowanie można rozpocząć po wyschnięciu tynku. Do nakładania na jedną, wydzieloną powierzchnię, należy użyć tynku o tym samym numerze partii, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia różnic. Należy zwrócić szczególną uwagę na dozowanie wody.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij